Historiek en doelstellingen

Naar aanleiding van de opvoering van "Het gezin van Paemel" door de groep rond Jaak Van der Helst, kwamen we met enkele mensen voor de eerste keer samen op 5 december 1992, onder impuls van E.H. Raf David. Toen wisten we nog niet dat deze bijeenkomst het startsein zou zijn van onze huidige v.z.w.

Vanuit de aanwezige groepsdynamiek en de euforie, besloten de toenmalige medewerkers om dit positief cultureel gebeuren verder te zetten. De statuten van de v.z.w. den Lesten Stuyver werden dan ook bij de notaris neergelegd; ze verschenen in het Belgisch Staatsblad van 29 december 1994.

De statuten omschrijven onder andere dat de v.z.w. als doelstelling heeft 'het inrichten en begeleiden van manifestaties allerhande zoals toneelvoorstellingen, massaspelen, tentoonstellingen, gespreksavonden, kermissen en culturele manifestaties, met streekeigen karakter, die een dorpseigen of meer dorpsoverschrijdend karakter, los van elke ideologie' en 'de bevordering van het streek- en dorpsleven in het algemeen'.

Ondertussen is onze v.z.w. al actief geweest in tal van uiteenlopende activiteiten. Een overzichtje vindt u hier.
DHTML Menu By Milonic JavaScript